Biệt thự Tân cổ điển

DỰ ÁN : Biệt Thự Tân Cổ Điển

Chủ đầu tư: Anh Khoa

Địa chỉ : Phủ Lý , Hà Nam
Kinh phí đầu tư : 1.250.000.000.

Trả lời