DỰ ÁN : Biệt Thự  4 tầng – Anh Tuấn – Thái Nguyên

DỰ ÁN : Biệt Thự 4 tầng

Chủ đầu tư: Anh Tuấn

Địa chỉ : Sông Công, Thái Nguyên
Kinh phí đầu tư : 560.000.000.

Trả lời