DỰ ÁN : Biệt thự Ninh Hiệp – Anh Đô – Gia Lâm

DỰ ÁN : Biệt thự Ninh Hiệp

Chủ đầu tư: Anh Đô

Địa chỉ : Gia Lâm, Hà Nội.
Kinh phí đầu tư : 454.000.000

Trả lời