DỰ ÁN : Nhà ở 4 tầng – Gia Lâm – Hà Nội

DỰ ÁN : Nhà ở 4 tầng

Chủ đầu tư: Chị Phương

Địa chỉ : Gia Lâm , Hà Nội
Kinh phí đầu tư : 465.000.000.

Trả lời